moove - het innovatieve online – zelfmanagement portaal voor de mens in de organisatie. Volledig programma met individuele bouwstenen en keuzevrijheid.
Motiverende werkwijze voor een blijvend en positief effect op vitaliteit en vitaliteitsmanagement
moove – voor mensen die vitaliteit belangrijk vinden en van ontspanning kunnen genieten.
moove - het innovatieve online zelfmanagement portaal voor de mens in de organisatie. Vitaliteitsmanagement op basis van eigen ambities, eigen doelen, eigen programma en voor gezamenlijk succes!

Wij van moove geloven in preventie (management) door eigenverantwoordelijkheid en zelfsturend gezond gedrag.

Vitale en betrokkene medewerkers zijn de basis van een succesvolle organisatie. Goed vitaliteitsmanagement is het resultaat van mensen en goede begeleidende instrumenten. Moove ondersteunt dit door een motiverend, laagdrempelig en zelf coachend online portaal. moove is vast onderdeel van werkend preventiemanagement (duurzame inzetbaarheid).

Alles bij elkaar - overzichtelijk op een platvorm. Het moove online gezondheid portaal.

De bewezen moove succesformule voor goed vitaliteitsmanagement.

  • web-based: dus niet locatie- of tijdgebonden
  • innovatief: compatibel met moderne sensoren / apps
  • eenvoudig: intuitief te gebruiken
  • veilig: gevoelige data is opgeslagen in aparte datacentra
  • volledig: modulaire opbouw van delen tot een geheel
  • doelgericht: door persoonlijke keuzes naar eigen mogelijkheden
  • motiverend: virtuele coach plus optioneel persoonlijke begeleiding E-learning plus video's
  • uitdagend: persoonlijke afgestemd met zelfgestelde doelen en zelfgekozen programma
  • duurzaam: omdat vitaliteit ook morgen belangrijk blijft

Verhoging van de arbeidsproductiviteit. Voorkomen van ziekteverzuim. Bijdragen aan de gezondheid en vitaliteit van mensen.
Gezamenlijk werken aan een gezond bedrijf met vitale mensen en voor betere prestaties.

moove - het innovatieve zelfsmanagement portaal - als onderdeel van een modern preventiemanagement in uw organisatie. Omdat werken aan duurzame inzetbaarheid van de medewerker en de organisatie moet komen.

Meer of aanvullend informatie?

vitaliberty / moove Nederland
Rainer Flake

Tel. +31 13 508 1977
rainer.flake@vitaliberty.de

De werkwijze van moove sluit precies aan bij de behoeftes en motivatie van mensen. Wij gaan voor een blijvende verbeterde vitaliteit. Vitaliteitsmanagement zo het bedoeld is als onderdeel van duurzame inzetbaarheid van medewerkers.

Het begint met een online enquête. Deze is wetenschappelijk onderbouwd en 100 % anoniem. Het resultaat is een persoonlijk gezondheidsrapport, makkelijk te begrijpen en inzichtelijk. Dit rapport is de basis voor individueel vast te leggen eigen doelstellingen. De deelnemer aan het programma maakt dus eigen keuzes welke doelen die met welk persoonlijke trainingsprogramma's wil bereiken. Daarna gaan wij aan de slag. De deelnemer werkt het trainingsprogramma af en de resultaten worden vastgelegd, aanvullend ook door middel van aaps en sensoren automatisch verwerkt.

Om bij te blijven hebben wij de virtuele coach ontwikkeld. Deze motiveert de deelnemer steeds weer om door te gaan, vraagt na, herinnert, doet voorstellen en beloont door pluimen voor prestaties uit te reiken. De deelnemer kan tussendoor zijn kennis door aanvullende informaties en e-learning verder verdiepen. Zijn de huidige doelen uiteindelijk bereikt en is het eigen programma afgewerkt, dan kunnen nieuwe geavanceerdere doelen en programma's geactiveerd worden. Zo blijft alles ook op lange termijn uitdagend en resulteert het in een blijvend hogere vitaliteit van mensen in uw organisatie.

Overigens: het moove portaal is in staat om al u overige programma's mbt. duurzame inzetbaarheid (fietsplan, bedrijfskantine, etc.) in het portaal te integreren. Zo kunt u altijd vanuit een portaal werken en met de medewerkers communiceren.

Kontakt
Meetbarheid van resultaten: de "company rapportage" voor management en OR.

moove is een effectief en efficient online zelf-management vitaliteitprogramma ter bevordering van de algemene vitaliteit van mensen in bedrijven en organisaties. Het is voordelig, echter het kost natuurlijk ook onze inspanning en ook geld. Vanzelfsprekend willen wij en wilt u weten of u investering in een verbeterde vitaliteit van medewerkers ook resultaat heeft.

Wij meten aan het begin en kunnen de voortgang opnieuw meten na een vastgelegde periode. Als organisatie ontvangt u een onderzoeksrapport over de status van de algehele vitaliteit. Zo herkent u sterktes en zwaktes, leert u het risicoprofiel kennen of kunt u aanvullende maatregelen en verbeterpunten afleiden.

Uiteraard is deze rapportage volledig geanonimiseerd. Zo kunnen wij rapportages na afdelingen of sectoren maken, altijd onder de voorwaarde dat de gegevens niet naar individuele personen herleidbaar zijn. De privacy blijft altijd gewaarborgd.

Graag geven wij u nader inzicht in onze werkwijze en het moove online.

Kontakt
Rainer Flake

Meer of aanvullend informatie?

vitaliberty / moove Nederland
Rainer Flake

Tel. +31 13 508 1977
rainer.flake@vitaliberty.de